Reglement

Det blir ved turneringsstart opprettet en dommerjury som vil behandle klager, protester etc.

Overårige spillere
De lag som har dispensasjon på bruk av overårige spillere i egen krets, kan også bruke disse under turneringen. Dispensasjon sendes sammen med påmelding av laget. Max, 2 spillere med dispensasjon kan benyttes pr. kamp.

Spillere i samme årsklasse
En spiller kan kun benyttes på ett lag i en klasse under turneringen, det gis ingen dispensasjoner for dette under turneringen.

Brudd på reglene medfører at lagets resultat i kamp hvor regelbruddet er gjort strykes og motstander får w.o og 5 -0 i resultat.

Kamp gjennomføring
Alle kamper i gruppespillet/kvartfinaler spilles med 2 x 15 min.* ineffektiv spilletid, med 2 minutters pause. Kamptidene i samtlige semifinaler og finaler er 2 x 20 min. Klokkene stoppes kun ved scoringer, utvisninger og ved signal fra dommerne. NB! Det gjøres oppmerksom på at det IKKE spilles med effektiv spilletid de tre siste minuttene av siste periode. Det er heller ikke tillat med time-out i gruppespillet da vi har et stramt tidsskjema og ønsker å unngå forsinkelser. I alle sluttspillkamper tillates en time out pr. kamp pr. lag.
*  I klassene G10 og G11 spilles kampene med 2x10 min. ineffektiv spilletid.

Turneringen arrangeres etter NBF's spilleregler og kampreglement
Regler for rekkefølge i henhold til NBF's kampreglement, med de unntak som er nevnt på denne siden.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres disse med 3 straffer av hvert lag, deretter evt. en og en straffe.


  •