2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mars

KIWI Tigers Cup 2020 utsettes!

11.03.2020

Etter at Folkehelseinstituttet i går kom med nye retningslinjer vedrørende idrettsarrangement har vi dessverre inget annet alternativ enn å utsette KIWI Tigers Cup 2020.


Utsettes! KIWI Tigers Cup 2020 utsettes på grunn av det pågående Koronaviurs utbruddet.

KIWI Tigers Cup 2020 utsettes!
I tillegg til Folkehelseinstituttets siste råd tirsdag kveld har vi nå også i tillegg fått en tilbakemelding fra Kommunelegen i Drammen på vår henvendelse som sier følgende: - Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem. Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. Ut fra opplysningene dere gir, om et stort arrangement, også med overnatting i klasserom, anbefales det at dette arrangementet ikke gjennomføres.
 

Nytt tidspunkt
Vi syntes selvfølgelig det er trist at vi må utsette turneringen, men hensynet til faren for smittespredning og folks helse må gå foran alt annet. I løpet av neste uke vil turneringskommiteen komme med en tilbakemelding til samtlige deltakerlag på hvilken datoer vi planlegger turneringen flyttet til. Ut i fra dette vil vi innlede en dialog med de påmeldte lagene på hvorvidt de ønsker å beholde sin plass i turneringen.

Viktig informasjon vedrørende koronavirus  (ekstern link)