Garderobeoppsett

For å gjøre forberedelsene til kampene så enkel og effektiv så mulig er det i hver av hallene satt opp en rulleringsplan for bruk av garderobene.

De lagene som spiller kamp har tilgang til egen garderobe min. 45 minutter FØR sin kamp og 45 minutter ETTER sin kamp. (G10 + G11: 30 minutter). Under kampen skal garderoben tømmes da den benyttes av andre lag.

Garderobene skal aldri låses fra innsiden og man skal ALDRI la det ligge igjen verdisaker i garderobene! Vi foreslår at dere samler inn verdisaker og lar en lagleder ta hånd om disse under kampene.

Det henger et garderobeoppsett på dørene til alle garderober i alle hallene.