Barn Hjelper Barn

Lotteri til inntekt for kreftsyke barn!

17. - 19. mars 2017 arrangerer NOR 92 Norges største innebandyturnering for aldersbestemte lag,
KIWI Tigers Cup. Her vil over 1 000 spillere i alderen 10 - 16 år kjempe mange kamper på banen.

Samtidig kjemper flere barn en helt annen kamp, på et helt annet sted enn en idrettsarena.
De er alvorlig syke. De har kreft. En sykdom som har satt hele deres verden på hodet.
 
For åttende året på rad arrangerer NOR 92 lotteriet Barn Hjelper Barn til inntekt for kreftsyke barn under KIWI Tigers Cup. I de foregående år har klubben samlet inn nesten 400 000 kr. Inntektene fra årets lotteri vil komme barn og ungdom som behandles på Radiumhospitalet til gode.

Dersom du har anledning til å bidra med gevinster til utlodning og/eller pengedonasjoner, ta kontakt med Cathrine Bentsen på telefon 934 41 933 eller mail, barnhjelperbarn@nor92.com.
 

Hjelp våre barn med å hjelpe kreftsyke barn.

Støtt NOR 92 i kampen mot kreft!  •