Barn Hjelper Barn

Lotteri til inntekt for kreftsyke barn!

16.-18. mars 2018 arrangerer NOR 92 Norges største innebandyturnering for aldersbestemte lag, KIWI Tigers Cup. Her vil flere hundre spillere i alderen 10-18 år kjempe mange kamper på banen.

Samtidig kjemper flere barn en helt annen kamp, på et helt annet sted enn en idrettsarena.

De er alvorlig syke. De har kreft. En sykdom som har satt hele deres verden på hodet.

For niende året på rad arrangerer NOR 92 lotteriet Barn Hjelper Barn til inntekt for kreftsyke barn og

ungdom under KIWI Tigers Cup. I de foregående år har klubben samlet inn nesten 500.000 kroner.

Inntektene fra årets lotteri vil komme barn og ungdom som behandles på Radiumhospitalet til gode.

Dersom du har anledning til å bidra med gevinster til utlodning og/eller pengedonasjoner, ta kontakt med Cathrine Bentsen på telefon 934 41 933 eller mail, barnhjelperbarn@nor92.com.

Hjelp våre barn med å hjelpe kreftsyke barn.

Støtt NOR 92 i kampen mot kreft!  •