Barn Hjelper Barn

Lotteri til inntekt for kreftsyke barn!

15-17. mars 2019 arrangerer NOR 92 en av Norges største innebandyturneringer for aldersbestemte lag,

KIWI Tigers Cup. Her vil flere hundre spillere i alderen 10-18 år kjempe mange kamper på banen.

Samtidig kjemper flere barn en helt annen kamp, på et helt annet sted enn en idrettsarena.

De er alvorlig syke. De har kreft. En sykdom som har satt hele deres verden på hodet.

For tiende året på rad arrangerer NOR 92 Barn Hjelper Barn, et lotteri til inntekt for kreftsyke barn og ungdom, under KIWI Tigers Cup. I de foregående år har klubben samlet inn 600 000 kroner.

Inntektene fra årets lotteri vil komme barn og ungdom som behandles på Radiumhospitalet til gode.

Dersom du har anledning til å bidra med gevinster til utlodning og/eller pengedonasjoner, ta kontakt med Cathrine Bentsen på telefon 934 41 933 eller mail, barnhjelperbarn@nor92.com.

Hjelp våre barn med å hjelpe kreftsyke barn.

Støtt NOR 92 i kampen mot kreft!